Liên lạc

FLEUR 21 Branická (Thứ Hai-CN 10 giờ sáng - 6 giờ chiều)

Branicka 722/19, Praha 4

 

 

 

FLEUR 21 SAPA (Thứ 2-CN 10am-6pm)

Libušská 310/126, Praha 4

(chúng tôi nằm trong khuôn viên của chợ SAPA)

+420 777 898 346

info@fleur21.cz