Liên lạc

HOA 21

Libušská 310/126, Praha 4

(chúng tôi nằm trong khuôn viên của chợ SAPA)

+420 777 898 346

thông tin@fleur21.cz